• Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

    •  

     Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnych wizyt uczniów w referencyjnej Przestrzeni Badań związanej z e-Umiejętnościami i pracą grupową umożliwiającą prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem stworzonych w ramach projektu narzędzi informatycznych dla ULI oraz w formule mieszanej. Dzięki odpowiednio dobranym zestawom edukacyjnym w przestrzeni laboratoryjnej zajęcia z uczniami obejmować będą różne aspekty kształcenia informatycznego, w tym nauki programowania i zapisów algorytmów uruchamianych na różnych urządzeniach komputerowych, mobilnych urządzeniach, sensorach i Internecie rzeczy, układach elektronicznych i systemach mechatronicznych. W ramach zajęć uczniowie będą mieli możliwość indywidualnego oraz grupowego zaprojektowania, wykonania i walidacji różnych eksperymentów informatycznych podnoszących umiejętności programowania i stosowania innowacyjnych metod modelowania i symulacji komputerowej w przestrzeni wirtualnej oraz przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej. Planowane zajęcia z uczniami będą realizowane w oparciu opracowane w ramach projektu narzędzia edukacyjne i informatyczne wspierające  różne języki programowania dostosowane do wieku uczniów.

      

     "UCZNIOWSKIE LABORATORIA INFORMATYCZNE"

      

     Zajęcia będą odbywały się we wtorki od godz. 13.40 do 15.25.

     W programie m.in.:

     - nauka programowania,

     - Scottie Go!

     - BeCreo

     - wykonywanie zdjęć cyfrowych,

     - obróbka grafiki,

     - gry i zabawy rozwijające kompetencje informatyczne.

      

     Zapraszamy do udziału!