• Bezpieczeństwo dzieci

   •  Kochani Rodzice!

     Zdrowie dzieci

    Prosimy, aby dzieci przychodziły do przedszkola w pełni zdrowe. O przewlekłych dolegliwościach prosimy informować nauczycielki w grupach.

    Prosimy, aby ubierać dzieci stosownie do pory roku oraz warunków panujących w przedszkolu.

     

    Przeczytajcie, bo to bardzo ważne informacje!

     Prosimy, aby w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola - nie zostawiać dziecka samego bez opieki na korytarzu. Dzieci odprowadzamy do sali, w której jest nauczycielka lub „oddajemy” w ręce pani woźnej.

     

     Odbiór dzieci - upoważnienia

    Prosimy, aby osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dzieci, każdorazowo podczas odbioru miały przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Przypominamy również, że osoby upoważnione do odbioru muszą mieć ukończone 18 lat.

     

    Bezpieczne zabawki

    Prosimy aby dzieci nie przynosiły do przedszkola zabawek, które mogą być niebezpieczne (np. ostro zakończone). Dzień, w którym dzieci mogą przynosić swoje zabawki do przedszkola (tzw. „DZIEŃ ZABAWEK”) oraz ich rodzaj najlepiej skonsultować z nauczycielką w grupie. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zagubione zabawki dlatego prosimy o przemyślne ich dobieranie.

     

    Kontakt z Rodzicami - aktualne numery telefonów

    Prosimy Rodziców o aktualizację na bieżąco, podanych na początku roku szkolnego numerów telefonu. Prawidłowy (aktualny) numer telefonu jest podstawą kontaktu z Rodzicami w nagłych przypadkach.