• Zajęcia dodatkowe w przedszkolu                                                      

    AIKIDO                                                                

    RYTMIKA

    LOGOPEDIA 

    GIMNASTYKA KOREKCYJNA - dzieci pięcioletnie i sześcioletnie

                                                                    (na podstawie skierowania od lekarza)


    J. ANGIELSKI ( w ramach zajęć przedpołudniowych )