• Dyrekcja

   •  

    Dyrektor szkoły

     

    mgr Dobiesław Figuła

    nauczyciel dyplomowany – historia, wiedza o społeczeństwie

    dyżur dla rodziców:

    poniedziałki godz. 14:00 - 15:00


     

    Zastępcy dyrektora:

     

    mgr Beata Czerniak

    nauczyciel dyplomowany – matematyka, informatyka

    dyżur dla rodziców:

    wtorki godz. 08:00 – 08:45

    środy godz. 14:30 – 15:30

     

    mgr Katarzyna Błaszczyk

    nauczyciel dyplomowany – geografia, przyroda

    dyżur dla rodziców:

    poniedziałki godz. 14:30 – 15:30

    piątki godz. 08:00 – 08:45