• GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO
   W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5
    
    
    

   mgr Weronika Jackowska - psycholog
   poniedziałek 8.30 - 12.40
   wtorek 12.15 - 16.15
   środa 8.30 - 12.40
   czwartek 12.15 - 16.15


   mgr Katarzyna Bleja - Figuła - pedagog
   poniedziałek 08.00 - 13.30
   wtorek 10.30 - 16.30
   środa 08.00 - 14.30
   czwartek 08.00 - 13.30
   piątek 08.00 - 12.00
   Zadania pedagoga i psychologa:

   1. Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.
   2. Konsultacje, rozmowy z wychowawcami klas i nauczycielami, uczniami oraz rodzicami.
   3. Obserwacje uczniów, analiza struktury klasy/grupy pod kątem relacji rówieśniczych.
   4. Współpracy z poradniami specjalistycznymi w obszarze diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz wspierania rozwoju uczniów.
   5. Koordynowanie  działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
   6. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
   7. Diagnozowanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania.
   8. Prowadzenie działań o charakterze  mediacyjnym i interwencyjnym w sytuacjach konfliktowych.
   9. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły ( MOPR, policja, Sąd Rodzinny, kuratorzy itp.).
   10. Diagnoza środowiska rodzinnego ucznia poprzez obserwację, rozmowy z uczniem, rodzicem i innymi osobami mającymi kontakt z rodziną ucznia, udzielanie wsparcia oraz informacji o instytucjach działających na rzecz rodziny i pośredniczenie w kontaktach z tymi instytucjami.