• Wychowawcy klas 4 - 8

      L.p.

      Oddział

      Wychowawca

      1. 4a Małgorzata Bergandy - Głucińska

      2.

      5a

      Małgorzata Podgórska

      3.

      5b

      Małgorzata Nowak

      4.

      5c

      Agnieszka Małecka

      5.

      6a

      Ewa Mika - Królik

      6.

      6b

      Elżbieta Gabinet

      7.

      6c

      Anna Gawrysiak - Knez

      8.

      7a

      Katarzyna Dirks - Urbaniak

      9.

      7b

      Olga Brzęczek

      10.

      8a

      Danuta Leśniewska

      11.

      8b

      Adriana Fil

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół nr 5

       

      L.p.

      Nauczyciel

      Przedmiot

      1.

      Banaszak Ewa

      język polski

      2.

      Dirks - Urbaniak Katarzyna 

      język polski

      3.

      Bergandy-Głucińska Małgorzata 

      język polski, WDŻ

      4.

      Podgórska Małgorzata 

      język polski

      5.

      Bąkowska- Frąckowiak Magdalena

      język angielski

      6.

      Brzęczek Olga 

      język angielski

      7.

      Fil Adriana 

      język angielski

      8.

      Gawrysiak-Knez Anna 

      język angielski

      9.

      Wiśniewska Marta

      język angielski

      10.

      Michałowska Joanna

      język niemiecki

      11.

      Starzyński Piotr

      język niemiecki

      12.

      Kegel Zuzanna

      biologia

      13.

      Czerniejewicz Wanda

      chemia

      14.

      Figuła Dobiesław 

      Historia, WOS

      15.

      Witek Katarzyna

      historia

      16.

      Misiewicz Tomasz 

      historia, WOS, WDŻ

      17.

      Nowak Małgorzata

      informatyka

      18.

      Wojtyniak Łukasz

      informatyka

      19.

      Błaszczyk Katarzyna 

      przyroda, geografia

      20.

      Gabinet Elżbieta 

      przyroda, geografia, chemia

      21

      Leśniewska Danuta 

      matematyka

      22

      Sawicka Urszula

      matematyka

      23

      Świątczak Bożena

      matematyka

      24

      Rój-Pytel Hanna 

      matematyka, fizyka

      25.

      Czerniak Beata 

      matematyka, informatyka

      26.

      Małecka Agnieszka 

      muzyka, plastyka

      27.

      Mika Ewa 

      technika, fizyka

      28.

      Borowa-Bartko Małgorzata 

      nauczanie zintegrowane

      29.

      Braziewicz- Maćkowiak Ewa 

      nauczanie zintegrowane

      30.

      Cygan Iwona 

      nauczanie zintegrowane

      31.

      Dawidziak Irena

      nauczanie zintegrowane

      32.

      Tomkowiak Jolanta

      nauczanie zintegrowane

      33.

      Wachowiak Violetta 

      nauczanie zintegrowane

      34.

      Żołądek Ewa 

      nauczanie zintegrowane

      35.

      Ewiak Anna

      religia

      36.

      Kokot Anna

      religia

      37.

      Schramm Ewa

      religia

      38.

      Ciepły Tomasz

      szermierka

      39.

      Moder-Wojewódzka Luiza 

      szermierka

      40.

      Szymkowiak Krzysztof

      szermierka

      41.

      Węcławek Włodzimierz

      szermierka

      42.

      Wojciechowski Przemysław

      szermierka

      43.

      Białasik Przemysław

      wych. fizyczne

      44.

      Grygier Małgorzata

      wych. fizyczne

      45.

      Kegel Edward

      wych. fizyczne

      46.

      Małek Justyna

      wych. fizyczne

      47.

      Furmańczyk Agata

      świetlica

      48.

      Jankowska Janina

      świetlica

      49.

      Strzelbicka Monika

      świetlica

      50.

      Wenglewicz Anna

      świetlica

      51.

      Bleja -Figuła Katarzyna

      pedagog

      52.

      Kusztelska Mariola

      biblioteka

      53.

      Pikosz Renata

      biblioteka