• Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w:

     

    - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8:00-16:00,

     

    - w środy 8:00-13:00.

     

    Księgozbiór biblioteczny liczy ponad 10 tys. egzemplarzy.

    Posiadamy lektury, literaturę obyczajową, przygodową, popularnonaukową, bajki, baśnie, książki dla dorosłych i inne.

     

    Biblioteka zajmuje się wypożyczaniem podręczników szkolnych.

    Organizowane są też konkursy biblioteczne dla uczniów wszystkich klas.

    Przez cały rok szkolny zbieramy makulaturę i książki.

    Współpracujemy też z Biblioteką Raczyńskich.
    OPŁATĘ ZA ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI NALEŻY WPŁACAĆ

    NA KONTO BANKOWE:

    PKO BP 84 1020 4027 0000 1002 1264 1801