• SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

     NA ROK SZKOLNY 2019/2020

      

     Przewodniczący: Gabrysia J. kl.8a

     Zastępca: Weronika M. kl. 8a

     Członkowie : Wiktoria K. 8a, Jessica K. 8a, Kamil O. 8a,

                                Aurelia K.  7b, Olivia K. 7b, Julia L. 7b

     Opiekun : Adriana F.