• Informacje dla rodziców

   • Szanowni Rodzice,

    Informujemy, że płatności należy regulować do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłat dokonujemy wyłącznie na indywidualne konta przypisane do dziecka  ( odrębne za pobyt i za żywienie ).

    Wprowadzając tytuł przelewu wpisujemy wyłącznie imię i nazwisko dziecka ( bez przecinków, kropek i innych znaków specjalnych ).

     

    Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji prosimy 

    o wpłacanie wcześniej uzgodnionych kwot co do grosza.