• Dzień Chłopaka
     • Dzień Chłopaka

     • W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród dziewcząt i nauczycielek wybrano najsympatyczniejszych chłopaków z naszej szkoły:

      Bartosz G. 1a; Piotr B. 1b; Bartosz M. 2a; Nikodem W. 2b; Szymon P. 3a; Kasjan S. 3b; Oliwier S. 6b.

                                                                                                                                               

      W pozostałych kategoriach:

      • za najmodniejszego został uznany Borys Sz. z  6a,
      • za geniusza uznano Adama Ch. z 6c,
      • za najprzystojniejszego uznano Nikodema B. z 6a,
      • za najbardziej wysportowanego Eryka W. 5a

       

      Wszyscy chłopacy zostali nagrodzeni słodkim co nieco.

       

    • Sukcesy szermierzy
     • Sukcesy szermierzy

     • 14.09.2019r. nasi uczniowie rywalizowali na planszach szermierczych w ogólnopolskim turnieju "Toruńska Katarzynka".

      W najlepszej 32 turnieju znalazła się Weronika Wachowiak i Yvette Zborowska. Wera w eliminacji grupowej przegrała tylko jedną walkę BRAWA. Ostatecznie wywalczyła 17 m. Yvette 22 m. w kategorii U-11 Kolejne miejsca Szustak Zuzia 38, Wicher Kornelia 54, Natalia Moraczewska 62.

      W kategorii chłopców 13 m. zajął Eryk Wożniak, 52 m. wywalczył Nathan Zborowski i Olimpia Czapracka 53 m. w kategorii U-13.

      GRATULUJEMY I DALEJ OSTRO TRENUJEMY!🤺🤺

    • Oferta pracy - INTENDENT
     • Oferta pracy - INTENDENT


     • Nr ref.: ZS5/SD/1111/04/19
      Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
      Stanowisko: intendent
      Informacje dodatkowe: Pełen etat (40 godz. tygodniowo). Praca od zaraz.

      Zakres podstawowych czynności

      1. Planowanie i systematyczne zaopatrywanie w artykuły spożywcze zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w przedszkolu,
      2. Znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia,
      3. Układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych,
      4. Przestrzeganie zasad HACCP i GHP w przedszkolu,
      5. Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
      6.  Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów  znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
      7. Sporządzanie raportów żywieniowych,
      8. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
      9. Naliczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu (Program iPrzedszkole).
      10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

      Wymagania obowiązkowe

      1. Obywatelstwo polskie,
      2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3. Niekaralność,
      4. Wykształcenie minimum średnie,
      5. Nieposzlakowana opinia,
      6. Mile widziane doświadczenie na tym stanowisku i jednostkach oświatowych,
      7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
      8. Znajomość obsługi programu  iPrzedszkole oraz naliczania należności,
      9. Sprawna obsługa urządzeń biurowych i komputera (Excel, Word),
      10. Znajomość przepisów HACCP i GHP,

      Wymagania dodatkowe

      1. Umiejętność analitycznego myślenia,
      2. Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
      3. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
      4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista,
      5. Odpowiedzialność za realizację zadań.

      Wymagane dokumenty

      1. List motywacyjny  i CV z opisem przebiegu kariery zawodowej,
      2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
      3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
      4. Zaświadczenie o niekaralności,
      5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
      6. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

      Inne informacje:

      • Dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie  do 13 września 2019r. do godz. 12:00 w  sekretariacie Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3 61-577 Poznań a także można  przesłać na adres szkoły.
      • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: "Nabór na wolne stanowisko Intendent". Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów nie zwracamy.
      • O terminie rozmów kwalifikacyjnych, osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

      Składanie ofert

      Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna"), ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań w terminie do 2019-09-13.

      Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna") zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

      Przetwarzanie danych osobowych

      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); zwnego dalej w skrócie "RODO", informujemy, iż:

      1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, jest Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu, którego siedziba mieści się w Poznaniu, przy ul. Różanej 1/3.
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

      a)      pod adresem poczty elektronicznej: iod6_oswiata@um.poznan.pl

      1. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji wynikających z umocowania prawnego lub wykonujących na rzecz administratora obsługę informatyczną lub księgową.
      2. Dane będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz na czas jej obowiązywania oraz wynikających z przepisów prawnych konieczności archiwizowania.
       1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
        1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
        2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
        3. usunięcia swoich danych osobowych,
        4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
        5. przenoszenia swoich danych osobowych,
      3. Ponadto, posiada Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

      http://bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-nr-5-szkola-podstawowa-nr-42-im-boleslawa-chrobrego-przedszkole-nr-115-sportowa-druzyna,1296/oferty-pracy/intendent,31313/

     • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

     • W poniedziałek 2.09.2019r. o godz. 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

      Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów :)

     • Wyposażenie do klasy pierwszej

     •  

      1. przybory szkolne:

      • zeszyt w trzy  linie (kolorowe) do języka polskiego,
      • zeszyt 32 kartkowy w kratkę do matematyki,
      • zeszyt 16 kartkowy w kratkę, służący jako dzienniczek do informacji (pierwsza strona uzupełniona danymi: imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania oraz aktualne telefony kontaktowe do rodziców (opiekunów),
      • mały blok rysunkowy,
      • mały blok techniczny z kolorowymi kartkami,
      • kolorowy papier do wycinanek – duży – A4,
      • teczka na gumkę – A4,
      • plastelina,
      • farby plakatowe 8 kolorów (proszę zwrócić uwagę aby farby nie były fluorescencyjne, były „luźne”, nie wyschnięte oraz posiadały kolor brązowy),
      • piórnik,
      • worek na gimnastykę,

       

      2. wyposażenie piórnika:

      • dwa miękkie ołówki (HB),
      • pióro ze stalówką (pióro kulkowe –NIE)
      • gumka miękka, dobrze zmazująca ołówek,
      • temperówka,
      • dobre nożyczki,
      • klej w sztyfcie (zawsze duży),
      • kredki ołówkowe 6 – 8 kolorów,
      • kredki „Bambino” w osobnym miękkim piórniczku lub kosmetyczce,

       

      3. zawartość worka:

      • strój do ćwiczeń: spodenki, koszulka z krótkim rękawkiem, tenisówki,

       

      4. kapci do przebrania w sali ( nie może być śliska podeszwa),

       

       

      PROSZĘ WSZYSTKIE PRZYBORY ORAZ STRÓJ W WORKU PODPISAĆ!

       

    • Uroczyste zakończenie roku szkolnego!
     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego!

     • W środę 19.06.2019 r. zakończył się rok szkolny 2018/19. Z tej okazji uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz udział w wielu konkursach.

      Pożegnaliśmy również uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

      Wszystkim życzymy wspaniałych wakcji!

    • FESTYN już za nami ...
     • FESTYN już za nami ...

     • DZIEŃ DZIECKA w naszej szkole upłynął pod hasłem "Kultury świata", Serdeczne podziękowania dla Rada Rodziców SP nr 42, sponsorów i wszystkich, którzy pomogli w organizacji tego wspaniałego dnia!

      Radosne twarze na zdjęciach mówią wszystko!

      Było wiele zabawy oraz smakołyków z różnych stron świata.

      Młodsi i starsi rywalizowali w wielu konkursach i turniejach, np. SZACH - MAT.

    • IV Wildecki Konkurs Piosenki Szkolnej
     • IV Wildecki Konkurs Piosenki Szkolnej

     • 21 maja w naszej szkole odbył się IV Wildecki Konkurs Piosenki Szkolnej. Wzięło w nim udział 25 uczniów z czterech szkół:

      • Szkoła Podstawowa nr 25
      • Szkoła Podstawowa nr 82
      • Zespół Szkół nr 5
      • Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

       

      I miejsce w kategorii klas 1-3  zajęła Ewa Oskroba z kl. 1a

      II miejsce w kategorii klas 4-6 zajęła Maja Rybak kl. 5b

      III miejsce w kategorii klas 4-6 otrzymała Matylda Przybylska z kl. 4a

      II i III miejsca w kategorii klas 7 - 8 i klasy gimnazjalnej wyśpiewali Patrycja Kołucka z kl. IIIa i Kacper Gronowski z kl.  8a.

       

      Gratulujemy!

       

    • Bieg zawodowców
     • Bieg zawodowców

     • W piątek 17.05.2019 r. nasi uczniowie i uczennice już kolejny raz wzięli udział w "Biegu zawodowców".Tym razem nasi chłopcy zajęli miejsca na podium. W kategorii klas ósmych drugie miejsce zajął Bartek Kotkowski. W kategorii klas trzecich gimnazjum drugie miejsce Maciej Walasek, a trzecie Kamil Matusewicz.

      Startujący w biegu otrzymali medale, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody. Zabawa był wyborna!

    • ERYK WOŹNIAK na pudle w Ogólnopolskim Turnieju Szermierczym - Gdańska Kuźnia!!!!!
     • ERYK WOŹNIAK na pudle w Ogólnopolskim Turnieju Szermierczym - Gdańska Kuźnia!!!!!

     • Uczeń klasy 4A ERYK WOŹNIAK zajął III m. w Ogólnopolskim Turnieju Szermierczym - Gdańska Kuźnia. Walkę o wejście do ścislego finału przegrał zaledwie jednym trafieniem. Ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu podium. Startowało 70 zawodników. SERDECZNE GRATULACJE!!!!!!!!

     • ZAPRASZAMY!

     • 🤺🏆Serdecznie zapraszamy do klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 42 przy ulicy Różanej 1/3 w Poznaniu 🤺🏆

    • Sukcesy w Międzyszkolnym Konkursie Zajączek Wielkanocny
     • Sukcesy w Międzyszkolnym Konkursie Zajączek Wielkanocny

     • W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o zajeciu III miejsca przez Tymona Suchorskiego z kl. 2 oraz uzyskaniu wyróżnienia przez Antka Śledzianowskiego, w Miedzyszkolnym Konkursie Zajączek wielkanocny. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu.

      Serdecznie gratulujemy sukcesów plastycznych.

    • III MIEJSCE W KONKURSKIE
     • III MIEJSCE W KONKURSKIE

     • Miło jest nam poinformować o sukcesie świetlicy szkolnej w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Pyskowicach.

      Tegoroczna edycja miała tytuł „Pomidorek czy szczypiorek- ilustracje do wierszy Jana Brzechwy". Na konkurs została wysłana praca Toli z klasy I, która w konkursie zajęła III miejsce. Jest to ogromny sukces, gdyż w konkursie brało udział 206 szkół z całego kraju i wpłynęły 1436 prace. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

     • SUKCES NASZYCH SZERMIERZY!

     • 🥉🤺Brązowy medal zdobyli uczniowie klasy 8a w turnieju drużynowym XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Świętokrzyskie 2019.

      Igor Woźniak, Antoni Bem oraz dwóch kolego z klubu AZS-AWF POZNAŃ Szymon Pichłacz i Olaf Wiśnik.

      Ogromne gratulacje 👏👏👏

    • IV Wildecki Konkurs Piosenki Szkolnej ♪♫♫
     • IV Wildecki Konkurs Piosenki Szkolnej ♪♫♫

     • Serdecznie zapraszamy na IV Wildecki Konkurs Piosenki Szkolnej

      Który odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3

      • Termin : 21 maj 2019 r.  godz.12:00

       

      W konkursie można wziąć udział w  kategoriach soliści  lub zespoły wokalne na trzech poziomach:

      1.Szkoła podstawowa  klasy 1-3

      2.Szkoła podstawowa klasy 4-6

      3.klasy 7-8 i III klasa gimnazjum

       

      • KRYTERIA  OCENY:

      Organizatorzy powołują komisję konkursową, która kierować się będzie następującymi kryteriami oceny: emisja głosu, dykcja i artykulacja, intonacja, rytmika, frazowanie, zróżnicowanie dynamiki, agogika, barwa, dobór repertuaru, interpretacja, wyraz artystyczny.

      • Przebieg konkursu i nagrody:

      Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór.

      Podczas przesłuchań organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, pianino,  magnetofon, odtwarzacz CD, laptop (dopuszcza się półplaybacki).

      Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Jury powołane przez organizatora przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej .

      •  Zgłoszenia:

      Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia

      30 kwietnia 2019 r. pocztą elektroniczną  maleckaa@poczta.fm

      Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

      1. Administratorem danych osobowych jest Koordynator konkursu. Administrator danych osobowych przetwarza dane w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000).
      2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdej chwili.
      3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie formularza konkursowego wraz z wymaganymi oświadczeniami.
      4. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że wykorzystane podkłady i opracowania muzyczne nie naruszają praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

       

       

      Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu: Agnieszka Małecka tel.605-189-515 ;

      KARTA ZGŁOSZENIA

      Zespół Szkół nr5 w Poznaniu

      Konkurs Piosenki Polskiej

      Nazwa i adres szkoły

       

      Imię i nazwisko opiekuna
      telefon kontaktowy

       

      Imię i nazwisko wykonawcy,
      kategoria wiekowa

       

      Tytuł piosenki

       

      Potrzebne pomoce do występu
       

      Informacja o wykonawcy

       

      VII. Ustalenia końcowe:

       

      1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do rejestracji i publikacji wykonań konkursowych.
      2. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

       

                                         Serdecznie zapraszamy!

      Organizatorzy

       

      Konkurs finansowany jest ze środków otrzymanych od Rady Osiedla Wilda.

                   
       

     • ZUMBA dla Stasia

     • W sobotę 30.03.2019 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się akcja charytatywna "Zumba dla Stasia", Zapraszamy w godz 10.30-13.00. Szczegóły na plakacie.

    • Drzwi otwarte już za nami
     • Drzwi otwarte już za nami

     • W sobotę 9 marca w naszej szkole odbyły się DRZWI OTWARTE. Na powitanie zaśpiewał chór szkolny pod batutą pani Agnieszki Małeckiej. Następnie pan dyrektor przedstawił ofertę szkoły dla najmłodszych uczniów oraz zapoznał Rodziców ze szczegółami naboru.

      Po części oficjalnej rodzice wraz ze swymi pociechami korzystali z przygotowanych przez nauczycieli różnych atrakcji. Największym powodzeniem cieszyły się pokazy szermierki oraz zabawy sprawnościowe. Można było sprawdzić swoje talenty matematyczne mierząc, ważąc i rozwiązując zagadki. W salach można było zmierzyć się z doświadczeniami chemicznymi, zagadkami historycznymi oraz wykonać pracę plastyczną. Wszyscy dobrze się bawili.

      Mamy nadzieję, że spotkamy się w nowym roku szkolnym.

     • DRZWI OTWARTE!

     • Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte 9.03. od 10.00 do 12.00.