• AKTUALNOŚCI

   •  26.IX.  SESJA FOTOGRAFICZNA - " Mały podróżnik"

    Informujemy Rodziców, że zdjęcia będą miały robione wszystkie dzieci.

    Jeśli Rodzic nie wyraża zgody, prosimy o pisemną rezygnację z fotografowania, którą należy pozostawić w grupie dziecka.

    Uprzejmie prosimy o wpisywanie na listę tylko tych dzieci, którym fotograf ma dodatkowo wykonać portret i kalendarz.


    UPOWAŻNIENIA - ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

    Drodzy Rodzice,

    przypominamy, że osoby upoważnione do odbioru dzieci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości.  


    WITAMY  WSZYSTKIE DZIECI ORAZ RODZICÓW  W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

    Przypominamy, że przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.30.

    Listy dzieci z przydziałem do poszczególnych grup bedą wywieszone na tablicach w hollu przedszkola oraz na drzwiach do sal. W razie wątpliwości panie pomoce będą dyżurowały na korytarzu.

    Do zobaczenia już w poniedziałek 2 września!

    Jednocześnie informujemy, że pierwsze zebrania informacyjne odbędą się :

    4.09.2019 ( środa ) o godz.17.00 - dla grup: I, IV

    5.09.2019 ( czwartek ) o godz. 17.00 - dla grup  II, III, V

    Ze względów organizacyjnych , prosimy, aby na zebranie przychodzić bez dzieci.

    Serdecznie zapraszamy ! 


    SIERPIEŃ PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

    Informujemy, że w miesiącu sierpniu nasze przedszkole będzie zamknięte. 


    ZMIANA GODZIN POSIŁKÓW

    Drodzy Rodzice,

    informujemy, że w dniach od 21-28 czerwca, nastąpi zmiana godzin posiłków.

    śniadanie - 8.30

    obiad - 12.00

    podwieczorek - 14.00


    ZEBRANIE INFORMACYJNE!

    Dnia 17 czerwca br., o godz. 15.30 odbędzie się zebranie informacyjne z rodzicami dzieci nowoprzyjętych. Serdecznie zapraszamy!


    UPALNE DNI !

    Drodzy Rodzice!

    pomimo upału staramy się wychodzić z dziećmi chociaż na krótkie spacery w godzinach rannych ( tuż po śniadaniu ) kiedy jeszcze nie jest tak bardzo gorąco. Słońce jednak już grzeje, dlatego przypominamy, aby dzieci miały nakrycie na głowę.  


    UWAGA!

    ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY 

     

    TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

    NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

     

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin

    w postępowaniu rekrutacyjnym

    1

    Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

    od 28 maja

    do 31 maja

    2

    Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych
    na dyżur wakacyjny

    6 czerwca

    godz. 12.00

    3

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia

    do 11 czerwca

    4

    Informacja o liście dzieci przyjętych
    na dyżur wakacyjny

    13 czerwca

    godz. 12.00

    5

    Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny

    17 czerwca

    godz. 12.00

     

    Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019.

     

    Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

    Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

    Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

    1. Zasady ogólne.

    1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

    2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.

    3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
     te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

    4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

    5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
     do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

    6. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.

    7. Rodzic ma prawo zapisać dziecko na dyżur zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

     

    II. Wypełnianie wniosku:

    1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

    http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

    http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

    2. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

    • uzupełniają dane dziecka,

    • wskazują:

    • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,

    • zapisują wniosek w systemie,

    • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym przedszkolu.

    1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

    • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

    • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym przedszkolu.

    • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.

    1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

    1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:

     1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),

     2. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą ( kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),

     3. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)

     4. wybór I preferencji (15 punktów),

     5. wybór II preferencji (10 punktów),

     6. wybór III preferencji (5 punktów),

    2. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.

    3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

    4. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
     w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
     .

    5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

    6. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR i na stronie www.poznan.pl/oswiata.

    7. UWAGA! Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie uruchomiony jeśli wolę przyjęcia na dyżur potwierdzi minimum 15 rodziców. IV. 

           IV. Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów           integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych.

    Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu. Na wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne.

    V. Dokumenty

    Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

    1. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.

    2. o wielodzietności rodziny,

    3. o zatrudnieniu,


    Uroczystości z okazji Dnia Mamy:

    Grupa CHATKA PUCHATKA - 6.06.2019r. - godz. 12.00

    Grupa SMERFY - 6.06.2019r. - godz. 13.00

    Grupa MUMINKI - 28.05.2019r. - godz.13.30


    Komunikat Dyrektora ZS 5 - 26.04.2019 r.

    ________________________________________________________________________________________________________

    Ważna wiadomość dotycząca naboru na rokszkolny 2019/2020

    Uprzejmie informujemy, że pobrane i wypełnione karty naboru wraz z oświadczeniami oddajecie Państwo w sekretariacie szkoły (I piętro) 

     


    DRZWI OTWARTE !

    Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na DRZWI OTWARTE

    w dniach 23.02.19. oraz 9.03.19. - w godzinach od 9.00 do 13.00.

    (Mile widziane obuwie na zmianę)

    Jednocześnie informujemy, że rekrutacja odbywać się będzie w dniach

    od 4.03 do 15.03.19  w godzinach  od 6.30 do16.30 

    Rekrutacja: Co trzeba wiedzieć?

    Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, należy wypełnić wniosek ( wnioski dostępne od 4.03.2019r. ) Ten można znaleźć na stronie internetowej :http://www.nabor.pcss.pl/poznan lub otrzymać w sekretariacie przedszkola i szkoły. 

     


    ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

    Szanowni Rodzice,

    informujemy, że w dniach 12 i 14 lutego w godz. 6.30 – 9.00 można odebrać u pana Michała kartki z wysokością opłaty za przedszkole oraz u vicedyrektora w w/w dniach w godz. 15.30 – 17.00
    Ze względu na indywidualne konta przypisane dzieciom nie udzielamy informacji telefonicznie.

    Jednocześnie informujemy, że każde dziecko ma przypisane indywidualnie swoje dwa numery kont (odrębne za pobyt i za żywienie), które znajdują się na kartkach i tylko na nie prosimy o wpłacanie należności.


    UBIÓR DZIECI 

    Drodzy Rodzice, jest zima dlatego prosimy o stosowne do pory roku ubieranie dzieci. Prosimy, aby dzieci miały czapeczki i rękawiczki.


    ZDJĘCIA DO KALENDARZA

    Przypominamy, że w środę 31 października będzie w przedszkolu sesja zdjęciowa do kalendarza.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PASOWANIE  NA PRZEDSZKOLAKA

    Drodzy Rodzice, 

    informujemy, że uroczystość z okazji Pasowania na Przedszkolaka odbędzie się w czwartek 18 października o godz. 16.30 w naszym przedszkolu.  Ze względów organizacyjnych na  uroczystość zapraszamy  tylko rodziców dzieci pasowanych.