• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

   •  

    2.09.2019

    rozpoczęcie roku szkolnego

    2.09.2019-24.01.2020r.

    I semestr

    10.02.2020 - 26.06.2020r.

    II semestr

    10.09.2019   

    zebrania obowiązkowe z wychowawcą

    15.10.2020

    konsultacje z nauczycielami

    10.12.2020

    zebrania obowiązkowe z wychowawcą informacja

    o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

    23.12.2019 - 31.12.2019

    zimowa przerwa świąteczna

    do 15.01.2020

    wystawienie ocen semestralnych

    16.01.2020

    podanie ocen do wiadomości rodzicom

    17.01.2020

    sprawdzenie podpisów pod informacją o ocenach

    21.01.2020

    rada klasyfikacyjna

    23.01.2020

    zebranie obowiązkowe- wywiadówka podsumowująca

     I semestr roku szkolnego

    27.01.2020 – 09.02.2020  

    ferie zimowe

    11.02.2020

    rada pedagogiczna analityczna

    3.03.2020

    zebrania obowiązkowe dla rodziców

    7.04.2020

    konsultacje z nauczycielami

    9.04.2020 – 14.04.2020

    wiosenna przerwa świąteczna

    21.04.2020 ( wtorek)

    egzamin ósmoklasisty - cz. język polski - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 SP42*

    22.04.2020 (środa)

    egzamin ósmoklasisty - cz. matematyka - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 SP42*

    23.04.2020 (czwartek)

    egzamin ósmoklasisty - cz. język obcy nowożytny -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 SP 42*

    5.05.2020

    zebrania obowiązkowe z wychowawcą - informacja

    o zagrożeniach

    10.06.2020

    wystawienie ocen końcoworocznych

    10.06.2020

    podanie ocen do wiadomości rodzicom

    do 15.06.2020

    sprawdzenie podpisów pod informacją o ocenach

    18.06.2020 (czwartek)  

    rada klasyfikacyjna końcoworoczna

    26.06.2020

    zakończenie roku szkolnego

    29.06.2020

    rada pedagogiczna analityczna

    27.06.2020 – 31.08.2020

     ferie letnie

     

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

     

    31.10.2019 (czwartek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- organizacja zajęć opiekuńczych

    w świetlicy *

    1.11.2019 (piątek)

    Wszystkich Świętych

    11.11.2019

     (poniedziałek)

    Święto Niepodległości

    1.01.2020 (środa)

    Nowy Rok

    2.01. i 3.01.2020 (czwartek i piątek )

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - organizacja zajęć opiekuńczych w świetlicy *

    6.01.2020 (poniedziałek)

    Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

    21.04.2020 (wtorek)

    22.04.2020 (środa)

    23.04.2020 (czwartek)

    egzaminy ósmoklasisty -dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 SP 42- organizacja zajęć opiekuńczych w świetlicy*

    1.05.2020 (piątek)

    Święto Pracy

    11.06.2020 (czwartek)

    Boże Ciało

    12.06.2020 ( piątek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych organizacja zajęć opiekuńczych w świetlicy *

     

    Uroczystości szkolne stałe:

     

    2.09.2019 (poniedziałek)

    rozpoczęcie roku szkolnego

    14.10.2019  (poniedziałek)

     Szkolne obchody - Dzień Edukacji Narodowej.

    8.11.2019 (piątek)

    szkolne obchody Święta Niepodległości

    20.12.2019  (piątek)

    Wigilie klasowe, jasełka

    marzec/kwiecień 2020

    Drzwi Otwarte w SP „Dzień Przedszkolaka”

    20.04.2020 (poniedziałek)

    Dzień Patrona Szkoły

    30.04.2020 (czwartek)

    szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

    i Dnia Flagi

    05.06.2020 (piątek)

    Festyn Szkolny

    01.06.2020 (poniedziałek)

    Dzień Dziecka i Dzień Sportu

    26.06.2020 (piątek)

    Zakończenie roku szkolnego