• Aikido

      • Na terenie szkoły prowadzone są odpłatne zajęcia Aikido. Przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej.

        Treningi aikido prowadzi Michał Rybicki we wtorki i czwartki od godz. 15.00.